Vad gör vi?

Vi tar tillvara på dina resurser. Vi skapar med dina medel. Vi hjälper dig som är, vill bli eller nyss blivit livsmedelsproducent att bli större, bättre och snabbare. Vi tillhandahåller kunskap och kompetens för att livsmedelsproducenter ska kunna utvecklas. Vi är Mat i Norr – och vi finns till för din skull.

Om oss

Mat i Norr är en del av projektet Kompetenscentrum Mat i Norr som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet syftar till att förädlingen inom livsmedelsföretagandet i regionen ska växa. Projektet ska leda till nya innovativa produkter och ökad förädling, nya marknader samt att deltagande företag ska sälja mer och öka sin omsättning. Projektet består i att inom ramen för ett innovationscentrum genomföra utveckling i tre olika processer; utveckla befintliga och nya innovativa produkter, säkra kommersialisering, samt hur produkterna ska nå en marknad. Projektet Kompetenscentrum Mat i Norr drivs av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och är en del i det långsiktiga arbetet för att stärka det gröna näringslivet i norra Sverige.

Vill du veta mer?

Vill du ha hjälp med något? Kontakta Pelle Johansson, matkonsulent på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

pelle.johansson@hushallningssallskapet.se

070-244 51 98

© 2020 Mat i Norr All rights reserved

+46 70 367 409 12, Kungsgatan 13 Luleå 97234, Sweden